Chuyên trang Dịch vụ Công của UBND Huyện Xuyên Mộc
Tra cứu tiến độ
Tìm hiểu thủ tục hành chính
Thống kê hồ sơ ĐKQM
Tổng hồ sơ ĐKQM
40
Tổng hồ sơ đồng ý
8
Tổng hồ sơ từ chối
23
Đăng nhập
 
Quên mật khẩu? Đăng ký!
Uỷ Ban Nhân Dân Huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
Tình hình xử lý hồ sơ trong:
Cần xử lý:       , trong đó:
Tồn kỳ trước:   Nhận trong kỳ:
Đã xử lý:     (%)
- Đúng hẹn:  (%)
- Trễ hẹn:     (%)
Chưa xử lý:  (%)
- Quá hạn:    (%)
- Trong hạn:   (%)
Hồ sơ được phép đăng ký qua mạng
Lĩnh vực Hộ Tịch
Lưu thông hàng hóa
Lĩnh vực Thành lập và hoạt động Hợp tác xã
Đất đai
Lĩnh vực ATTP và dinh dưỡng
Lĩnh vực Thành lập và hoạt động doanh nghiệp
Lĩnh vực Xây dựng
Lĩnh vực ATTP