Sở, Ban ngành
  • UBND Huyện Xuyên Mộc
Hướng dẫn
  • Tra cứu thủ tục hành chính
Video
  • Hướng dẫn tra cứu thủ tục hành chính
UBND Huyện Xuyên Mộc: 10 thủ tục cho phép đăng ký trực tuyến
STT Tên thủ tục Mức độ Đăng ký
1 01 Cho phép hoạt động giáo dục đối với nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục Mức 3 Đăng ký
2 06. Đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài Mức 3 Đăng ký
3 01. Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Mức 3 Đăng ký
4 02 Cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm thuốc lá Mức 3 Đăng ký
5 01. Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài Mức 3 Đăng ký
6 01 Cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu Mức 3 Đăng ký
7 01 Đăng ký kinh doanh hợp tác xã Mức 3 Đăng ký
8 02. Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài Mức 3 Đăng ký
9 04. Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại đô thị Mức 3 Đăng ký
10 01. Cấp Giấy chứng nhận cho các cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ Mức 3 Đăng ký