Sở, Ban ngành
  • UBND Huyện Xuyên Mộc
Hướng dẫn
  • Tra cứu thủ tục hành chính
  • Đăng ký thủ tục hành chính
  • Tra cứu tiến độ xử lý hồ sơ
  • Tra cứu qua sms
Video
  • Tra cứu thủ tục hành chính
  • Tra cứu tiến độ xử lý hồ sơ
  • Sử dụng điện thoại chụp hồ sơ và đính kèm
  • Đăng ký thủ tục hành chính
UBND Huyện Xuyên Mộc: 123 thủ tục cho phép đăng ký trực tuyến
STT Tên thủ tục Mức độ Đăng ký
1 07. Đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài Mức 3 Đăng ký
2 01. Đề nghị cấp lại Bằng “Tổ quốc ghi công” Mức 3 Đăng ký
3 11. Thủ tục trợ giúp xã hội đột xuất đối với người bị thương nặng ngoài nơi cư trú mà không có người thân thích chăm sóc Mức 3 Đăng ký
4 06. Cấp lại giấy phép xây dựng công trình, nhà ở riêng lẻ tại đô thị Mức 3 Đăng ký
5 01. Cấp Giấy chứng nhận cho các cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ Mức 3 Đăng ký
6 06. Đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài Mức 3 Đăng ký
7 01. Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Mức 3 Đăng ký
8 04. Thủ tục tiếp dân Mức 3 Đăng ký
9 01. Cấp bản sao từ sổ gốc Mức 3 Đăng ký
10 02. Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Mức 3 Đăng ký
11 27. Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân Mức 3 Đăng ký
12 01. Cấp giấy phép xây dựng tạm công trình, nhà ở riêng lẻ tại đô thị (đối với các công trình, nhà ở riêng lẻ tại đô thị xây dựng tạm thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện quy định tại Quyết định số 35/2013/QĐ-UBND ngày 11/9/2013 của UBND tỉnh Bà Rịa–Vũng Tàu) Mức 3 Đăng ký
13 09. Thủ tục nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp là trẻ em có cả cha, mẹ bị chết, mất tích mà không có người thân thích chăm sóc, nuôi dưỡng hoặc người thân thích không có khả năng chăm sóc, nuôi dưỡng Mức 3 Đăng ký
14 06. Thủ tục hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng) Mức 3 Đăng ký
15 26. Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất Mức 3 Đăng ký
16 04. Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không ký, không điểm chỉ được) Mức 3 Đăng ký
17 01. Cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh Mức 3 Đăng ký
18 14. Đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài Mức 3 Đăng ký
19 03. Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận Mức 3 Đăng ký
20 24. Thủ tục xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất đối với trường hợp có nhu cầu Mức 3 Đăng ký
21 05. Di chuyển hồ sơ người có công với cách mạng (trường hợp di chuyển hồ sơ từ huyện này sang huyện khác trong tỉnh) Mức 3 Đăng ký
22 10. Đề nghị giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng Mức 3 Đăng ký
23 12. Thủ tục đăng ký bổ sung đối với tài sản gắn liền với đất của người sử dụng đất đã được cấp Giấy chứng nhận Mức 3 Đăng ký
24 16. Cấp bản sao Trích lục hộ tịch Mức 3 Đăng ký
25 08. Thủ tục hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội Mức 3 Đăng ký
26 04. Thủ tục trả lại tài sản Mức 3 Đăng ký
27 06. Thủ tục giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần đầu Mức 3 Đăng ký
28 03. Thủ tục chuyển giao quyết định bồi thường Mức 3 Đăng ký
29 03. Thủ tục giải quyết tố cáo Mức 3 Đăng ký
30 15. Thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp đã chuyển quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 mà bên chuyển quyền đã được cấp Giấy chứng nhận nhưng chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền theo quy định Mức 3 Đăng ký
31 08. Thủ tục đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu Mức 3 Đăng ký
32 02. Thủ tục giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường Mức 3 Đăng ký
33 02. Cấp đổi giấy chứng nhận kinh tế trang trại Mức 3 Đăng ký
34 15. Giải quyết mai táng phí đối với thân nhân người có công với cách mạng đã từ trần Mức 3 Đăng ký
35 11. Giải quyết chế độ đối với thân nhân người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày và người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc chết trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 Mức 3 Đăng ký
36 05. Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh Mức 3 Đăng ký
37 05. Điều chỉnh giấy phép xây dựng công trình, nhà ở riêng lẻ tại đô thị Mức 3 Đăng ký
38 11. Thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất Mức 3 Đăng ký
39 01. Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường Mức 3 Đăng ký
40 05. Thẩm định nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh trong phạm vi địa giới hành chính cấp huyện quản lý Mức 3 Đăng ký
41 25. Thủ tục tách thửa hoặc hợp thửa đất Mức 3 Đăng ký
42 07. Hỗ trợ tiền sửa chữa nhà Mức 3 Đăng ký
43 07. Cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo công trình, nhà ở riêng lẻ tại đô thị Mức 3 Đăng ký
44 04. Thủ tục thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất đối với trường hợp thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, thu hồi đất ở của người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam Mức 3 Đăng ký
45 02. Cấp giấy phép xây dựng công trình không theo tuyến Mức 3 Đăng ký
46 05. Thủ tục thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Mức 3 Đăng ký
47 03. Thủ tục thu hồi đất ở trong khu vực bị ô nhiễm môi trường có nguy cơ đe dọa tính mạng con người; đất ở có nguy cơ sạt lở, sụt lún, bị ảnh hưởng bởi hiện tượng thiên tai khác đe dọa tính mạng con người đối với trường hợp thu hồi đất ở của hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam Mức 3 Đăng ký
48 29. Thủ tục đính chính Giấy chứng nhận đã cấp Mức 3 Đăng ký
49 01. Thủ tục Giải quyết khiếu nại lần đầu Mức 3 Đăng ký
50 05. Chứng thực chữ ký của người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp Mức 3 Đăng ký
51 07. Thẩm định nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng khu chức năng đặc thù thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh trong phạm vi địa giới hành chính cấp huyện quản lý Mức 3 Đăng ký
52 06. Chứng thực chữ ký của người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp Mức 3 Đăng ký
53 02. Thủ tục thực hiện hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội Mức 3 Đăng ký
54 28. Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận do bị mất Mức 3 Đăng ký
55 16. Thủ tục đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng Mức 3 Đăng ký
56 13. Thủ tục đăng ký đất đai lần đầu đối với trường hợp được Nhà nước giao đất để quản lý Mức 3 Đăng ký
57 01. Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài Mức 3 Đăng ký
58 09. Giải quyết cấp thẻ bảo hiểm y tế Mức 3 Đăng ký
59 04. Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại đô thị Mức 3 Đăng ký
60 12. Giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc Mức 3 Đăng ký
61 17. Thủ tục bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm Mức 3 Đăng ký
62 06. Thẩm định đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh trong phạm vi địa giới hành chính cấp huyện quản lý Mức 3 Đăng ký
63 02. Cấp giấy phép quy hoạch xây dựng cho dự án đầu tư xây dựng trong khu chức năng đặc thù thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện Mức 3 Đăng ký
64 02. Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh Mức 3 Đăng ký
65 05. Thủ tục xử lý đơn thư Mức 3 Đăng ký
66 10. Thẩm định đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh trong phạm vi địa giới hành chính cấp huyện quản lý Mức 3 Đăng ký
67 06. Gia hạn giấy phép xây dựng công trình, nhà ở riêng lẻ tại đô thị Mức 3 Đăng ký
68 07. Thủ tục giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân; giao đất cho cộng đồng dân cư đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất Mức 3 Đăng ký
69 01. Đăng ký khai thác nước dưới đất Mức 3 Đăng ký
70 10. Thủ tục nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp (gồm: nạn nhân của bạo lực gia đình; nạn nhân bị xâm hại tình dục; nạn nhân bị buôn bán; nạn nhân bị cưỡng bức lao động; trẻ em, người lang thang xin ăn trong thời gian chờ đưa về nơi cư trú hoặc đưa vào cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội; đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp khác theo quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) Mức 3 Đăng ký
71 09. Ghi vào sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài Mức 3 Đăng ký
72 03. Cấp lại Giấy chứng nhận kinh tế trang trại Mức 3 Đăng ký
73 23. Thủ tục gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế Mức 3 Đăng ký
74 02. Thủ tục Giải quyết khiếu nại lần hai Mức 3 Đăng ký
75 20. Thủ tục đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ); giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận Mức 3 Đăng ký
76 04. Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh Mức 3 Đăng ký
77 11. Ghi vào sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch) Mức 3 Đăng ký
78 10. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu Mức 3 Đăng ký
79 04. Thủ tục thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Mức 3 Đăng ký
80 01. Cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại Mức 3 Đăng ký
81 08. Thẩm định đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng khu chức năng đặc thù thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh trong phạm vi địa giới hành chính cấp huyện quản lý Mức 3 Đăng ký
82 10. Ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài Mức 3 Đăng ký
83 19. Thủ tục đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; xử lý nợ hợp đồng thế chấp, góp vốn; kê biên, đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất để thi hành án; thỏa thuận hợp nhất hoặc phân chia quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, của vợ và chồng, của nhóm người sử dụng đất Mức 3 Đăng ký
84 06. Giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học Mức 3 Đăng ký
85 02. Giải quyết chế độ cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình Mức 3 Đăng ký
86 03. Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài Mức 3 Đăng ký
87 18. Thủ tục xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất Mức 3 Đăng ký
88 03. Tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh Mức 3 Đăng ký
89 09. Thẩm định nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh trong phạm vi địa giới hành chính cấp huyện quản lý Mức 3 Đăng ký
90 12. Đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài Mức 3 Đăng ký
91 22. Thủ tục đăng ký xác lập quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề sau khi được cấp Giấy chứng nhận lần đầu và đăng ký thay đổi, chấm dứt quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề Mức 3 Đăng ký
92 05. Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân Mức 3 Đăng ký
93 15. Đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài Mức 3 Đăng ký
94 30. Thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai do người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phát hiện Mức 3 Đăng ký
95 01. Thủ tục trợ cấp xã hội cho đối tượng khuyết tật nặng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc hàng tháng cho người chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng khuyết tật đặc biệt nặng Mức 3 Đăng ký
96 04. Thẩm định đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng khu chức năng đặc thù thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh trong phạm vi địa giới hành chính cấp huyện quản lý Mức 3 Đăng ký
97 04. Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài Mức 3 Đăng ký
98 01. Đăng ký Đề án Bảo vệ môi trường đơn giản Mức 3 Đăng ký
99 14. Thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ở Mức 3 Đăng ký
100 09. Thủ tục đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu. Mức 3 Đăng ký
101 01. Thủ tục xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường Mức 3 Đăng ký
102 03. Cấp giấy phép xây dựng công trình theo tuyến trong đô thị Mức 3 Đăng ký
103 05. Thủ tục chi trả tiền bồi thường Mức 3 Đăng ký
104 04. Di chuyển hồ sơ người có công với cách mạng (trường hợp di chuyển hồ sơ từ xã này sang xã khác trong huyện) Mức 3 Đăng ký
105 14. Giải quyết mai táng phí và trợ cấp một lần đối với thân nhân người có công với cách mạng hưởng trợ cấp hàng tháng đã từ trần Mức 3 Đăng ký
106 13. Giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày Mức 3 Đăng ký
107 02. Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài Mức 3 Đăng ký
108 13. Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân Mức 3 Đăng ký
109 08. Hỗ trợ tiền sử dụng đất Mức 3 Đăng ký
110 03. Đề nghị trợ cấp tuất hàng tháng đối với thân nhân người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945; người hoạt động cách mạng từ 01/01/1945 đến trước Tổng khởi nghĩa 19/8/1945; thương binh (kể cả thương binh loại B), bệnh binh suy giảm khả năng lao đông từ 61% trở lên đã từ trần Mức 3 Đăng ký
111 21. Thủ tục đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất Mức 3 Đăng ký
112 06. Thủ tục thẩm định nhu cầu sử dụng đất để xem xét giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư Mức 3 Đăng ký
113 05. Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài Mức 3 Đăng ký
114 08. Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc Mức 3 Đăng ký
115 01. Cấp giấy phép quy hoạch dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc thẩm quyền UBND cấp huyện Mức 3 Đăng ký
116 03. Thẩm định nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng khu chức năng đặc thù thuộc dự án đầu tư xây dựng khu chức năng đặc thù thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh trong phạm vi địa giới hành chính cấp huyện quản lý Mức 3 Đăng ký
117 16. Giải quyết chế độ đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc học Mức 3 Đăng ký
118 07. Thủ tục hỗ trợ khẩn cấp trẻ em khi cha, mẹ bị chết, mất tích do thiên tai, hỏa hoạn hoặc lý do bất khả kháng khác mà không còn người thân thích chăm sóc Mức 3 Đăng ký
119 03. Thủ tục điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng Mức 3 Đăng ký
120 02. Cấp lại Giấy chứng nhận cho các cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ Mức 3 Đăng ký
121 07. Thủ tục giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần hai Mức 3 Đăng ký
122 02. Thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện Mức 3 Đăng ký
123 02. Cấp phép chặt hạ, tỉa, dịch chuyển cây xanh Mức 3 Đăng ký