Hướng dẫn
  • Tra cứu thủ tục hành chính
  • Đăng ký thủ tục hành chính
  • Tra cứu tiến độ xử lý hồ sơ
  • Tra cứu qua sms
Video
  • Tra cứu thủ tục hành chính
  • Tra cứu tiến độ xử lý hồ sơ
  • Sử dụng điện thoại chụp hồ sơ và đính kèm
  • Đăng ký thủ tục hành chính
Hướng dẫn Tra cứu thủ tục hành chính