Mức cung cấp
  • Mức độ 2 (0)
  • Mức độ 3 (10)
  • Mức độ 4 (0)
Sở, Ban ngành
  • UBND Huyện Xuyên Mộc (10)

UBND Huyện Xuyên Mộc Tìm thấy thủ tục
STT Tên thủ tục Mức cung cấp Lĩnh vực Xem
1 01. Cấp Giấy chứng nhận cho các cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ Mức 3 Vệ sinh an toàn thực phẩm và dinh dưỡng Xem
2 01. Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài Mức 3 Hộ tịch Xem
3 01 Cho phép hoạt động giáo dục đối với nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục Mức 3 Giáo dục và Đào tạo Xem
4 01 Cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu Mức 3 Lưu thông hàng hóa Xem
5 02. Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài Mức 3 Hộ tịch Xem
6 01 Đăng ký kinh doanh hợp tác xã Mức 3 Thành lập và hoạt động Hợp tác xã Xem
7 06. Đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài Mức 3 Hộ tịch Xem
8 04. Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại đô thị Mức 3 Xây dựng Xem
9 01. Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Mức 3 Đăng ký kinh doanh Xem
10 02 Cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm thuốc lá Mức 3 Lưu thông hàng hóa Xem