Mức cung cấp
  • Mức độ 2 (0)
  • Mức độ 3 (123)
  • Mức độ 4 (0)
Sở, Ban ngành
  • UBND Huyện Xuyên Mộc (123)

UBND Huyện Xuyên Mộc Tìm thấy thủ tục
STT Tên thủ tục Mức cung cấp Lĩnh vực Xem
1 30. Thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai do người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phát hiện Mức 3 Đất đai Xem
2 02. Thủ tục Giải quyết khiếu nại lần hai Mức 3 Giải quyết khiếu nại, tố cáo Xem
3 05. Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân Mức 3 Đất đai Xem
4 02. Cấp giấy phép quy hoạch xây dựng cho dự án đầu tư xây dựng trong khu chức năng đặc thù thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện Mức 3 Kiến trúc quy hoạch Xem
5 12. Giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc Mức 3 Người có công Xem
6 03. Thủ tục chuyển giao quyết định bồi thường Mức 3 Bồi thường nhà nước Xem
7 06. Thủ tục thẩm định nhu cầu sử dụng đất để xem xét giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư Mức 3 Đất đai Xem
8 10. Thẩm định đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh trong phạm vi địa giới hành chính cấp huyện quản lý Mức 3 Kiến trúc quy hoạch Xem
9 13. Thủ tục đăng ký đất đai lần đầu đối với trường hợp được Nhà nước giao đất để quản lý Mức 3 Đất đai Xem
10 01. Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài Mức 3 Hộ tịch Xem
11 14. Thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ở Mức 3 Đất đai Xem
12 03. Cấp giấy phép xây dựng công trình theo tuyến trong đô thị Mức 3 Xây dựng Xem
13 16. Thủ tục đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng Mức 3 Đất đai Xem
14 03. Thủ tục giải quyết tố cáo Mức 3 Giải quyết khiếu nại, tố cáo Xem
15 10. Thủ tục nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp (gồm: nạn nhân của bạo lực gia đình; nạn nhân bị xâm hại tình dục; nạn nhân bị buôn bán; nạn nhân bị cưỡng bức lao động; trẻ em, người lang thang xin ăn trong thời gian chờ đưa về nơi cư trú hoặc đưa vào cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội; đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp khác theo quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) Mức 3 Bảo trợ xã hội Xem
16 07. Hỗ trợ tiền sửa chữa nhà Mức 3 Người có công Xem
17 10. Ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài Mức 3 Hộ tịch Xem
18 06. Thủ tục giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần đầu Mức 3 Bồi thường nhà nước Xem
19 03. Thẩm định nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng khu chức năng đặc thù thuộc dự án đầu tư xây dựng khu chức năng đặc thù thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh trong phạm vi địa giới hành chính cấp huyện quản lý Mức 3 Kiến trúc quy hoạch Xem
20 07. Thủ tục hỗ trợ khẩn cấp trẻ em khi cha, mẹ bị chết, mất tích do thiên tai, hỏa hoạn hoặc lý do bất khả kháng khác mà không còn người thân thích chăm sóc Mức 3 Bảo trợ xã hội Xem
21 13. Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân Mức 3 Hộ tịch Xem
22 01. Cấp bản sao từ sổ gốc Mức 3 Chứng thực Xem
23 16. Cấp bản sao Trích lục hộ tịch Mức 3 Hộ tịch Xem
24 09. Giải quyết cấp thẻ bảo hiểm y tế Mức 3 Người có công Xem
25 23. Thủ tục gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế Mức 3 Đất đai Xem
26 12. Thủ tục đăng ký bổ sung đối với tài sản gắn liền với đất của người sử dụng đất đã được cấp Giấy chứng nhận Mức 3 Đất đai Xem
27 29. Thủ tục đính chính Giấy chứng nhận đã cấp Mức 3 Đất đai Xem
28 02. Cấp lại Giấy chứng nhận cho các cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ Mức 3 Vệ sinh an toàn thực phẩm và dinh dưỡng Xem
29 05. Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài Mức 3 Hộ tịch Xem
30 14. Giải quyết mai táng phí và trợ cấp một lần đối với thân nhân người có công với cách mạng hưởng trợ cấp hàng tháng đã từ trần Mức 3 Người có công Xem
31 06. Thẩm định đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh trong phạm vi địa giới hành chính cấp huyện quản lý Mức 3 Kiến trúc quy hoạch Xem
32 09. Thủ tục nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp là trẻ em có cả cha, mẹ bị chết, mất tích mà không có người thân thích chăm sóc, nuôi dưỡng hoặc người thân thích không có khả năng chăm sóc, nuôi dưỡng Mức 3 Bảo trợ xã hội Xem
33 08. Hỗ trợ tiền sử dụng đất Mức 3 Người có công Xem
34 14. Đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài Mức 3 Hộ tịch Xem
35 07. Thẩm định nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng khu chức năng đặc thù thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh trong phạm vi địa giới hành chính cấp huyện quản lý Mức 3 Kiến trúc quy hoạch Xem
36 10. Đề nghị giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng Mức 3 Người có công Xem
37 09. Thủ tục đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu. Mức 3 Đất đai Xem
38 01. Cấp giấy phép xây dựng tạm công trình, nhà ở riêng lẻ tại đô thị (đối với các công trình, nhà ở riêng lẻ tại đô thị xây dựng tạm thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện quy định tại Quyết định số 35/2013/QĐ-UBND ngày 11/9/2013 của UBND tỉnh Bà Rịa–Vũng Tàu) Mức 3 Xây dựng Xem
39 01. Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường Mức 3 Môi trường Xem
40 07. Thủ tục giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần hai Mức 3 Bồi thường nhà nước Xem
41 02. Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài Mức 3 Hộ tịch Xem
42 07. Thủ tục giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân; giao đất cho cộng đồng dân cư đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất Mức 3 Đất đai Xem
43 02. Giải quyết chế độ cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình Mức 3 Người có công Xem
44 02. Thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện Mức 3 Đất đai Xem
45 04. Thủ tục thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất đối với trường hợp thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, thu hồi đất ở của người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam Mức 3 Đất đai Xem
46 12. Đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài Mức 3 Hộ tịch Xem
47 03. Tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh Mức 3 Đăng ký kinh doanh Xem
48 28. Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận do bị mất Mức 3 Đất đai Xem
49 04. Thủ tục tiếp dân Mức 3 Giải quyết khiếu nại, tố cáo Xem
50 17. Thủ tục bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm Mức 3 Đất đai Xem